• ไทย
  • English
  • 中文 (中国)
  • ພາສາລາວ
0
Your Cart
0
Your Cart
  • ไทย
  • English
  • 中文 (中国)
  • ພາສາລາວ

ปลูกผมเทคนิคNNN

NNN
นวัตกรรมใหม่แห่งการปลูกผม

“ผมปลูกขึ้นเป็นธรรมชาติ ผมงอกมากกว่า 95% แทบจะมองไม่เห็นแผลเป็น แผลหายได้ใน 3 วัน “

NNN
NNN

เทคนิคปลูกผม
ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย

NNN

NNN hair Line

ออกแบบแนวผมตามธรรมชาติ

ออกแบบแนวผมเฉพาะรายบุคคล วางแนวผมตามธรรมชาติ โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ปลูกผมมากกว่า 5 ปี จนได้แนวผมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเกศาเรียกว่า “NNN hair line” ธรรมชาติทุกมิติ ตั้งแต่ออกแบบแนวผม การจัดเรียงกราฟและใช้ความหนาแน่นเทียบเท่าผมธรรมชาติ

ปลูกผมเทคนิคNNN

Nano grafts

ผมปลูกแน่น เรียงสวยเป็นธรรมชาติ

ตกแต่งกราฟด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง 7x-45x ทำให้กราฟมีขนาดเล็กพอดี จึงปลูกได้ความหนาแน่นสูงกว่า และไม่เกิดแผลเป็นนูน การตกแต่งกราฟช่วยสร้างไรผมเส้นเดี่ยวเพื่อนำมาทำไรผม ทำให้ผมปลูกเรียงสวยเป็นธรรมชาติ ปลูกแน่นจนดูไม่ออกว่าเคยปลูกผมมาก่อน

ปลูกผม

New innovations

เจาะรากผมและสมานแผลด้วยนวัตกรรมทันสมัย

นวัตกรรมเครื่องเจาะรากผมล้ำสมัย Trivellini, Dr.UGraft GraMAx เจาะรากผมได้ครบสมบูรณ์ อัตราการรอดสูงสุด แผลปิดทันทีหลังเจาะ ขนาดแผลเล็กระยะยาวแทบจะมองไม่เห็นรอยแผลเป็น ทำงานร่วมกับแสงเลเซอร์สีเหลืองHEALITE II นวัตกรรมสมานแผลให้หายเร็วภายใน 3 วัน

ปลูกผมเทคนิคไหนดีที่สุด

FUE

ปี 2018 คลินิกเกศาเปิดครั้งแรก ใช้วิธีปลูกผม FUE แต่ปัญหาคือ ผลลัพธ์ยังไม่ธรรมชาติ ปลูกได้ไม่แน่นและ อัตราการรอดต่ำ

FUE Micrografts

ปี 2019 เกศาจึงเริ่มมีการตัดแต่งกราฟภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ทำให้กราฟมีขนาดเล็กลงเรียกว่า  FUE Micrografts ทำให้ปลูกได้แน่นกว่าเทคนิค FUE 

DHI

ปี 2020 เกศาได้เปลี่ยนมาใช้เทคนิค DHI ที่ใช้ปากกาช่วยปลูก แต่พบว่าอัตราการรอดของรากผมยังไม่ดีที่สุด เนื่องจากกราฟยังมีโอกาสบอบช้ำได้

NNN

ตั้งแต่ปี 2021 เกศาเริ่มพัฒนาเทคนิคปลูกผมเฉพาะตัวของเกศาเรียกว่า  NNN มีการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปลูกผมจนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด"ผมปลูกขึ้นเป็นธรรมชาติ ผมงอกมากกว่า 95% แทบจะมองไม่เห็นแผลเป็น แผลหายได้ใน 3 วัน " 

เทมส์ สรรพกิจ

KESA คลินิกปลูกผมที่ดารานักแสดงบอกต่อ

ทีมแพทย์เกศา

ทีมแพทย์เกศา

Fellow member of World FUE Institute (WFI),Full member of The Asian Association Of Hair Restoration Surgeons (AAHRS),Member of FUE ASIA

ทีมแพทย์เกศา