Your Cart

การฝังสีทางการแพทย์ KIT

(KESA INK Transplantation)

การฝังสีทางการแพทย์ลงไปยังหนังศีรษะ Scalp micropigmentation หรือที่เรียกว่า SMP  เป็นสักตอผมเพื่อแก้ปัญหารอยแผลเป็น ผมบาง ศีรษะล้าน ในเคสที่ไม่สามารถปลูกผมได้ โดยการฝังสีเลียนแบบตอผมเป็นลักษณะจุดๆ 

โปรแกรมการฝังสีทางการแพทย์ KIT (KESA INK Transplantation) เฉพาะที่เกศา

 • ใช้สี medical grade
 • สีปราศจาก Iron oxide ทำให้รอยสักไม่เกิดการเปลี่ยนเป็นสีแดงในระยะยาว
 • สีที่ใช้ไม่มีส่วนผสม Titanium สามารถใช้เลเซอร์ลบออกได้ในอนาคต
 • สะอาดปลอดภัยด้วยมาตรฐานคลินิก
 • ได้ผลลัพธ์เร็ว ผลข้างเคียงน้อย
 • เม็ดสีอยู่ได้นาน จะค่อยๆจางลงหลัง 5 ปี
 • เข็มที่ใช้มีความเฉพาะกับหนังศีรษะ
 • อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผ่านการ Sterile

ใครบ้างที่สามารถเข้ารับบริการฝังตอสีทางการแพทย์ KIT

 • เคสแผลเป็นจากการปลูกผม FUT
 • เคสแผลเป็นจากการปลูกผม FUE
 • เคสผมบางผู้หญิง
 • เคสผมบางผู้ชาย
 • สักสกินเฮดในคนไข้ที่ไม่สามารถปลูกผมได้

หมายเหตุ : ผมจะดูหนามากขึ้นหลังฝังสีครบ 3 ครั้ง

คำแนะนำสำหรับการทำ  Kesa Ink transplantation (KIT)

การปฏิบัติตัวหลังจากฝังสี KIT

บทความลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เกศา กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด