Your Cart

ปลูกผมแบบไม่โกน

Non-Shaven NNN

ปลูกผมแบบไม่โกน Non-shaven NNN คือเทคนิคการปลูกผมเอกลักษณ์ของเกศาคลินิก เป็นการย้ายรากผมทีละกอโดยไม่ต้องโกนผมด้านหลัง รากผมที่ได้จะเป็นตอผมความยาวสั้นๆ(short hair) โดยยังคงให้ความสำคัญเรื่อง “ผมปลูกขึ้นเป็นธรรมชาติ ผมงอกมากกว่า 95% แทบจะมองไม่เห็นแผลเป็น แผลหายได้ใน 3 วัน”

ปลูกผมแบบไม่โกน

ข้อดีของการ ปลูกผมแบบไม่โกน

 • เหมาะกับผู้ที่ไม่สามารถโกนผมสั้นได้เลย เช่น อาชีพที่ต้องใช้เส้นผม ดารานักแสดง
 • เหมาะกับผู้ที่ใช้กราฟปริมาณไม่มากไม่เกิน 1500-2000 กราฟ เช่น เคสผู้หญิง ผู้ชายที่ต้องการปลูกผมปรับกรอบหน้าเล็กน้อย
 • ได้แนวผมธรรมชาติ ความหนาแน่นมาตรฐาน สามารถกำหนดทิศทางได้ง่ายกว่าปลูกผมยาว(Long hair NNN) ส่งผลให้ผลลัพธ์แน่นใกล้เคียงผมธรรมชาติ
ปลูกผมแบบไม่โกน
ปลูกผมแบบไม่โกน

ข้อเสียของการปลูกผมถาวรแบบไม่โกน

 • เป็นวิธีการปลูกผมที่ราคาแพงกว่าเทคนิคที่ต้องโกนผม 2-3 เท่าตัว
 • ใช้ระยะเวลาในการทำนานกว่าการโกนผม 2 เท่าตัว
 • ไม่เหมาะกับคนที่ต้องใช้รากผมปริมาณมาก เช่น หน้าผากเว้าลึกสูง
 • เนื่องจากไม่ได้โกนผมด้านหลัง ขั้นตอนการเจาะรากผมจึงทำได้ยากกว่า จึงต้องใช้หัวเจาะที่มีขนาดใหญ่กว่าเทคนิคโกนผม ส่งผลให้แผลด้านหลังขนาดใหญ่กว่า และการกระจายตัวของแผลเป็นทำได้ไม่สม่ำเสมอเท่าเทคนิค NNN ที่แพทย์จะสามารถมองเห็นรากผมได้ทั้งหมดในมุมกว้างทำให้วางแผนการเจาะรากผมได้ดีกว่า การกระจายของแผลจากการปลูกผมเทคนิค NNN จึงสวยกว่าในระยะยาว

 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปลูกผมแบบไม่โกนกับเทคนิคปลูกผม NNN

ปลูกผมแบบไม่โกน

ปลูกผมแบบไม่โกน
ปลูกผมแบบไม่โกน

ขั้นตอนการ ปลูกผมแบบไม่โกน

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบแนวผม

 • แพทย์ทำการออกแบบแนวผมร่วมกับคนไข้ โดยยึดหลักความธรรมชาติ เหมาะสมกับลักษณะโครงหน้า เพศ อายุและความต้องการของคนไข้ให้มากที่สุด
 • วัดพื้นที่และคำนวณกราฟที่ต้องใช้ในการปลูกผม

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพร้อมก่อนปลูกผม

 • สระผมทำความสะอาดหนังศีรษะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ขั้นตอนที่ 3 เจาะรากผมบริเวณด้านหลัง

 • แพทย์ทำการฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการย้ายรากผม
 • เจาะรากผมด้วยเครื่องมือเจาะรากผมชนิดพิเศษที่สามารถเจาะรากผมที่ไม่โกนได้ ใช้หัวเจาะขนาดเล็ก เจาะแบบกระจายสม่ำเสมอ ทำให้แผลเล็ก เนียน ฟื้นตัวไว ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงขึ้นกับจำนวนกราฟ

ขั้นตอนที่ 4  ตัดแต่งกราฟผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยทีมแพทย์

 • รากผมที่เจาะออกมาจะนำมาตกแต่งผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญ เพื่อแยกผมเส้นเดี่ยว(1 hair)ออกมาทำแนวผมด้านหน้า และตัดแต่งเนื้อเยื่อส่วนเกินออก ทำให้กราฟทุกตัวมีขนาดเล็ก ส่งผลให้สามารถปลูกได้ความหนาแน่นที่สูงขึ้น แผลด้านหน้ามีขนาดเล็กและบอบช้ำน้อย

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการปลูกผม

 • แพทย์ทำการฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการปลูกผม
 • ขั้นตอนการปลูกผม เริ่มต้นด้วยการวางทิศทางและกำหนดองศาของรากผมทั้งหมดโดยแพทย์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการนำกราฟที่ผ่านการตกแต่งแล้วมาปลูกบริเวณที่แพทย์วางทิศทางไว้ โดยใช้เทคนิคการปลูกผมแบบไม่จับบริเวณรากผม “Non-touched graft technique” เพื่อลดการบอบช้ำของกราฟ และเพิ่มอัตราการรอดของกราฟมากขึ้น ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง ขึ้นกับจำนวนกราฟและความยากง่ายในแต่ละบุคคล

ขั้นตอนที่ 6  การเตรียมพร้อมก่อนกลับบ้าน

 • ปิดแผลด้านหลังและสวมหมวกสีดำที่ทางคลินิกให้ เพื่อป้องกันแผลจากฝุ่นละออง
 • แพทย์ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังปลูกผมอย่างละเอียด
 • หลังปลูกผมอาจมีอาการง่วงเล็กน้อย การเดินทางกลับแนะนำให้มีญาติมารับหรือให้ทางคลินิกเรียก Taxiให้

REVIEW ปลูกผมแบบไม่โกน