• ไทย
  • English
  • 中文 (中国)
  • ພາສາລາວ
0
Your Cart
0
Your Cart
  • ไทย
  • English
  • 中文 (中国)
  • ພາສາລາວ

ทีมแพทย์

KESA DOCTORS TEAM

hair transplant specialist

Yada Suwannasing M.D.
พญ.ญาดา สุวรรณสิงห์

hair transplant specialist

Nattawee Pattrapornviroj M.D., MSc
พญ.ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์

hair transplant specialist

Dusadeewan Panya M.D., MSc.
พญ.ดุษฎีวรรณ ปัญญา

Sirada Chanthanasupaporn M.D., MSc.
พญ.ศิรดา จันทนาสุภาภรณ์

Apinya Sripha M.D.
พญ.อภิญญา ศรีภา

hair transplant doctor thailand

Taenjai Saengsupin M.D.
พญ.แทนใจ แสงสุพิน

Nutnicha Mekjumroen M.D.
พญ.ณัฐณิชา เมฆจำเริญ

Pranisa Wongwien M.D.
พญ.ปราณิสา วงศ์เวียน

Nuchanate Boonyasitthidej M.D. MSc.
พญ.นุชเนตร บุญยสิทธิเดช

DOCTOR CERTIFICATES