• English
  • 中文 (中国)
  • ພາສາລາວ
0
Your Cart
  • English
  • 中文 (中国)
  • ພາສາລາວ
0
Your Cart

เกศา คลินิก – kesa hair clinic

Kesa clinic

คลินิกเวชกรรมเกศา

รักษาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านครบวงจร ปลูกผมถาวร ปลูกคิ้ว หนวดเคราจอน ปลูกผมทับรอยแผลเป็น

เวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์

10.00 - 20.00

บริการของเรา

0
Years of experience
4500
Patient
15 +
Patients every day
0 %
Diagnosis accuracy

ทีมแพทย์เกศา

ข่าวสารบริษัท