Your Cart

การผ่าตัดยืนยันเพศสภาพ Transgender

การผ่าตัดยืนยันเพศสภาพ Transgender

          Gender affirming surgery คือการผ่าตัดเพื่อยืนยันเพศสภาพ ประกอบไปด้วยการผ่าตัดหลากหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับรูปลักษณ์ของร่างกายของผู้รับบริการให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศที่แท้จริง (Gender identity) โดยแบ่งบุคคลข้ามเพศ (Transgender) เป็น2กรณี คือ ผู้หญิงข้ามเพศ (Transwoman) และผู้ชายข้ามเพศ (Transman)

 ผู้หญิงข้ามเพศ (Transwoman)

การปรับรูปลักษณ์ Transgender กรณีผู้หญิงข้ามเพศ (Male to Female Gender Affirmation Surgery)ประกอบไปด้วยการผ่าตัดดังนี้
 • การผ่าตัดเสริมหน้าอก (Breast augmentation)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ หรือ ผ่าตัดแปลงเพศ (Vaginoplasty)
 • การผ่าตัดลูกกระเดือก และการผ่าตัดปรับเส้นเสียง (Thyroid chondroplasty)
 • การผ่าตัดเสริมบั้นท้าย (Buttock augmentation)
 • การผ่าตัดตกแต่งและปรับรูปหน้าให้ดูเป็นผู้หญิง (Facial feminization) เป็นการผ่าตัดตกแต่งและปรับรูปหน้าให้มีลักษณะเป็นหญิงมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การปรับความโค้งนูนของหน้าผาก การปรับความสูงของโหนกคิ้ว การผ่าตัดจมูกให้เป็นทรงผู้หญิง การปรับรูปคางหรือขากรรไกรและที่สำคัญคือการปรับแนวไรผมให้เป็นแนวผมผู้หญิง เพื่อสร้างรูปหน้าให้ดูละมุนมีความเป็นหญิงมากขึ้น

 ปลูกผมปรับกรอบหน้าสำหรับ Transgender คืออะไร?

         การปลูกผมปรับกรอบหน้าในกรณีผู้หญิงข้ามเพศ คือการปรับเปลี่ยนแนวผมของเพศชายให้มีความละมุนเหมือนแนวผมของเพศผู้หญิง การปลูกผมปรับกรอบหน้าเป็นหัตถการที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดประเภทอื่นๆ เนื่องจากใบหน้าเป็นส่วนที่มองเห็นได้เป็นอันดับแรก โดยธรรมชาติเพศชายจะมีหน้าผากที่กว้างกว่าเพศหญิง ที่สำคัญแนวไรผมของทั้ง 2 เพศมีความแตกต่างกัน การปรับกรอบหน้าในกรณีผู้หญิงข้ามเพศ (Transwoman) จึงยึดความสมส่วนของใบหน้าเป็นหลัก โดยจะมีการปลูกผมเพื่อปรับให้หน้าผากดูไม่กว้างจนเกินไป และมีการปรับแนวผมจากแนวผมผู้ชายให้เป็นแนวผมผู้หญิง โดยจะต้องออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะหากไม่มีความเชี่ยวชาญ แนวผมที่ถูกออกแบบมาใหม่จะดูไม่เข้ากับใบหน้าและดูไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองปลูกผม transgender

การปลูกผมในผู้หญิงต่างจากปลูกผมผู้ชายอย่างไร?

 • แนวผมของทั้ง2เพศมีความแตกต่างกัน โดยเพศชายจะมีแนวผมที่เว้าสูงไปตามแนวหน้าผาก ได้แก่ แนวตรง, แนวโค้งเว้า และแนวสามเหลี่ยม ในขณะที่ผู้หญิง แนวผมจะไล่ต่ำ ลงมาตามแนวกรอบหน้า เป็นแนวเสี้ยวพระจันทร์, แนวหัวใจ และแนวภูเขา อีกทั้งทิศทางการวางแนวผมผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชาย โดยผู้หญิงทิศทางของผมจะแนบกับหน้าผาก ตลอดทั้งแนว แตกต่างจากผู้ชายที่มีการตั้งของแนวผมมากกว่า องค์ประกอบเหล่านี้ ทำให้ใบหน้าของผู้หญิงดูละมุนหวานกว่า ดังนั้นการปลูกผมในกรณี Transgender ผู้หญิงข้ามเพศจึงต้องมีการวางแนวผมใหม่ให้เป็นแนวไรผมผู้หญิงนั่นเอง
 • การปลูกผมในผู้หญิงจะต้องมีการตกแต่งกราฟให้เป็นผมเส้นเดี่ยว 1 hair ในการนำมาสร้างไรผมด้านหน้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามธรรมชาติมากที่สุด ไม่เป็นกระจุก (Hair plug) เหมือนคนใส่วิก
 • การออกแบบไรผมถือเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างมากเนื่องจากโครงหน้าผู้หญิงต้องการไรผมที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าผู้ชาย โดยจะมีการวางกราฟเส้นเดี่ยวที่ตกแต่งแล้วเพื่อสร้างไรผมใหม่ กระบวนการนี้ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของแพทย์ในการออกแบบไรผมผู้หญิงอย่างมาก ไม่เช่นนั้นแนวผมที่ออกมาจะดูแข็งและตรงเกินไปไม่เป็นธรรมชาติ โดยไรผมจะต้องมีการวางแบบ zigzag hair line และเข้ากับใบหน้า
ศึกษาเพิ่มเติม : การปลูกผมผู้หญิง

 ผู้ชายข้ามเพศ(Transman)

การปรับรูปลักษณ์ Transgender กรณีผู้ชายข้ามเพศ (Female to Male Gender Affirmation Surgery)ประกอบไปด้วยการผ่าตัดดังนี้
 • การผ่าตัดหน้าอก (Mastectomy)
 • ผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy)
 • ผ่าตัดท่อนำไข่และรังไข่
 • ผ่าตัดปิดช่องคลอด
 • การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ หรือ ผ่าตัดแปลงเพศ เพื่อสร้างองคชาติและอัณฑะ
 • การผ่าตัดตกแต่งและปรับรูปหน้าให้ดูเป็นผู้ชาย (Facial Masculinization) เช่น การปรับรูปคิ้วด้วยการปลูกคิ้ว การเสริมหนวดเคราด้วยการปลูกหนวดเคราจอน (Beard transplantation)

 ปลูกคิ้วสำหรับ Transman คืออะไร?

          ปกติแล้วทรงคิ้วของผู้หญิงและผู้ชายจะมีความแตกต่างกัน โดยทรงคิ้วของผู้หญิงจะมีความเรียวเล็ก และมีความโก่ง ส่วนทรงคิ้วผู้ชายจะมีความหนาของตัวคิ้ว และความหนาแน่นของเส้นขนคิ้วมากกว่าผู้หญิง อีกทั้งทรงคิ้วมักจะเป็นทรงตัด ไม่โก่งโค้งเรียวเหมือนผู้หญิง ดังนั้นการปรับใบหน้าด้วยการปรับรูปคิ้วจึงสามารถทำให้ใบหน้าดูมีความเป็นชายมากขึ้นนั่นเอง          การปลูกคิ้วทำได้โดยการย้ายรากผมจากบริเวณที่เหมาะสมมายังบริเวณคิ้ว โดยต้องให้ความสำคัญอย่างมากกับทิศทาง องศา และความหนาแน่นของเส้นคิ้ว โดยการปลูกคิ้วต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์อย่างมาก เพราะการปลูกคิ้วถือเป็นหัตถการที่มีความละเอียดสูง ผลลัพธ์จะเห็นเป็นระดับรายเส้น ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้เส้นผมที่มีขนาดและความโค้งเดียวกับขนคิ้ว และที่ที่สำคัญควรใช้กราฟเส้นยาว (Long hair transplantation) เพื่อทำให้ทราบทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองปลูกคิ้ว transgenderศึกษาเพิ่มเติม : การปลูกคิ้วถาวร

ปลูกหนวดเคราจอนสำหรับ Transman คืออะไร?

          การปลูกหนวดเคราจอน ถือเป็นการผ่าตัดที่ช่วยปรับรูปลักษณ์ให้ Trangender ที่เป็น Tramsman ดูเป็นผู้ชายมากขึ้น (Masculinization) เพราะหนวดเคราบนใบหน้า จะทำให้ใบหน้าดูมีความเข้มมากขึ้น โดยการปลูกหนวดเคราจอน ทำได้โดยการปลูกถ่ายรากผมจากบริเวณหนังศีรษะมาไว้บริเวณใบหน้า ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการออกแบบแนวหนวดเครา และการวางกราฟให้ดูคล้ายคลึงกับหนวดเคราธรรมชาติให้ได้มากที่สุดศึกษาเพิ่มเติม : การปลูกหนวดเคราจอน ปลูกหนวด transman

 เกศาคลินิก ศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผม ปลูกคิ้ว หนวดเคราจอน ครบวงจร

          คลินิกเวชกรรมเกศา เป็นศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผมครบวงจร มีผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่ม Transgender จำนวนมาก คลินิกให้บริการปลูกผมเพื่อปรับกรอบหน้า ปลูกคิ้ว ปลูกหนวดเครา จอน เพื่อเสริมความเข้มให้ใบหน้า อีกทั้งยังรักษาภาวะผมร่วงผมบางที่มีสาเหตุจากการใช้ฮอร์โมนเพศอีกด้วย