Hair PRP (Platelet Rich Plasma) รักษาผมร่วง ผมบาง เพิ่มผมหนา

 

PRP คืออะไร?

PRP (platelet rich plasma) คือ พลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้น ซึ่งเกิดจากการนำเลือดไปผ่านกระบวนการพิเศษทำให้สามารถแยกเกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้นกว่าปกติออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์  
โดยปกติเลือดของเราจะประกอบไปด้วย พลาสมา, เซลล์เม็ดเลือดแดง, เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด  เป็นที่ทราบกันว่า เกล็ดเลือดมีประโยชน์ในแง่ของการแข็งตัวของเลือด แต่นอกจากหน้าที่ดังกล่าว เกล็ดเลือดยังทำหน้าที่เป็น growth factor ที่มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เกิดจากการบาดเจ็บ  อีกทั้งยังกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดอีกด้วย โดย growth factor ที่พบในเกล็ดเลือดประกอบไปด้วย
• Platelet-derived growth factor (PDGF)
• Transforming growth-factor-beta TGF-b)
• Vascular endothelial growth factor (VEGF)
• Epidermal growth factor (EGF)
• Fibroblast growth factor-2 (FGF-2)
• Insulin-like growth factor (IGF)

 

HAIR PRP ในปัจจุบันสามารถรักษาภาวะผมร่วง ผมบางได้โดย Growth Factor ได้โดยไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องผ่าตัด มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการยืนยันว่า “เกล็ดเลือดเสต็มเซลล์” สามารถกระตุ้นการหลั่ง Insulin-like Growth Factor เพื่อซ่อมแซม Dermal Papilla ให้กลับมาแบ่งตัวและมีขนาดใหญ่ขึ้น
🌡จะช่วยเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงบริเวณรากผม
🌡ส่งเสริมการแบ่งตัวของเซลล์รอบๆรากผม
🌡กระตุ้นรากผมที่อ่อนแอและรากผมที่กำลังจะตาย ให้กลับมางอกอีกครั้ง
🌡ช่วยให้เส้นผมหนาขึ้น แข็งแรง
🌡ลดการหลุดร่วงให้น้อยลงอีกด้วย  
🌡แก้ปัญหาผมบางได้โดยไม่ต้องผ่าตัดปลูกผม