0
Your Cart

KESA Clinic khonkaen-zh

Kesa clinic

คลินิกเวชกรรมเกศาสาขาขอนแก่น คลินิก ปลูกผมขอนแก่น รักษาปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะ รักษาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ปลูกผมถาวร ปลูกคิ้วหนวดเคราจอน ปลูกผมทับรอบแผลเป็น คลินิกให้บริการแบบ one stop service รักษาเส้นผมแบบครบวงจรที่เดียวในภาคตะวันออกฉียงเหนือ โดยแพทย์สมาชิกสมาคมปลูกผมแห่งภูมิภาคเอเชีย(AAHRS) มาตรฐานการรักษาเดียวกับ คลินิกเกศาสาขากรุงเทพมหานคร 

การให้บริการทางการแพทย์ เน้นความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานคลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรมเกศาไม่มีตัวแทนขาย ไม่มีนโยบายขายคอร์ส ผู้รับบริการจะได้รับคำปรึกษาและพูดคุยโดยตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจวินิจฉัยปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะ โดยอุปกรณ์ Trichoscope โดยแพทย์ทุกราย เพื่อทำการวินิจฉัยและวางแผนการรักษารายบุคคล

บริการฉีดบำรุงรากผมด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด อุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อผลลัพธ์การรักษาสูงสุด

นวัตกรรมฉายแสงเลเซอร์กระตุ้นรากผม HEALITE II  เทคโนโลยีเลเซอร์ผมรุ่นที่ดีที่สุด มาตรฐาน US-FDA ระดับเดียวกับที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้

ทีมแพทย์เกศาได้รับการรับรองจากสถาบันการปลูกผมระดับนานาชาติ ผลงานการปลูกผมถาวรมาตรฐานเดียวกับสาขากรุงเทพ ลดความยุ่งยากในการเดินทาง และเพิ่มความสะดวกในการติดตามการรักษาใกล้บ้านท่าน

บริการห้องรับรองแบบส่วนตัว สำหรับผู้รับบริการปลูกผมและญาติ

พิกัดคลินิกอยู่ตรงข้ามศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีที่จอดรถกว้างขวาง รองรับรถมากกว่า 30 คัน 

บริการทางการแพทย์

ปลูกผมเทคนิค NNN

ปลูกผมเทคนิค FUE

ตรวจเลือด
หาสาเหตุผมร่วง

เตรียมผมโดยเกศา

ปลูกหนวด เครา จอน

ปลูกผมทับรอยแผลเป็น

รีวิวหลังรับบริการ

ทีมแพทย์เกศา

บทความที่น่าสนใจ