Reviews

Eyebrow Transplant

การปลูกคิ้วถาวร แก้ปัญหาคิ้วบาง เพิ่มมิติให้ใบหน้า ทำให้คุณมีความมั่นใจในการที่จะพบปะผู้คน ด้วยการปลูกจบเพียงครั้งเดียว หลักการของการปลูกคิ้วถาวรคล้ายคลึงกับกับการปลูกผมถาวร การปลูกคิ้วต้องปลูกในทิศทางองศาเดิม เพื่อให้ได้ความธรรมชาติ

READ MORE

HAIR PRP

บำรุงรักษาที่ต้นเหตุโดยใช้เซลล์เม็ดเลือดของผู้ป่วยเอง นำไปผ่านกระบวนการทาง วิทยาศาตร์และนำมาฉีดเข้าหนังศีรษะเพื่อบำรุงโดยตรงแก่รากผม

READ MORE