ก่อนพบแพทย์ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำ PRP เพื่อให้ได้ Growth Factor ที่เข้มข้น ผลลัพท์การรักษาจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ