fbpx

คุณธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ ( เชฟจากัวร์ )   Top Chef Thailand Season2 ปลูกผมถาวร ด้วยเทคนิค DHI Implanter 

 

ผ่านไปแล้ว 1เดือน กับการย้ายรากผมเทคนิค DHI ของคุณจากัวร์ เชฟมือทองของไทย ซึ่งเดิมคุณจากัวร์เคยผ่านการปลูกผมด้วยเทคนิค FUT มาแล้วเมื่อหลายปีก่อน แต่ต้องการความหนาแน่นที่มากขึ้น และร่นไรผมจากเดิมที่ค่อนข้างสูงให้แคบลงมา แต่เนื่องจากปริมาณผมที่เหลืออยู่ด้านหลังค่อนข้างน้อย ทีมแพทย์จึงตัดสินใจใช้เทคนิค DHI เพื่อปลูกให้ได้ความหนาแน่นสูงสุด ลดการบอบช้ำของกราฟ และที่สำคัญสามารถเพิ่มจำนวนกราฟที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เพียงพอกับพื้นที่ที่ต้องการได้

 

 

คุณธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ ( เชฟจากัวร์ )  

Top Chef Thailand Season2

ปลูกผมถาวร ด้วยเทคนิค DHI Implanter 

Verified by MonsterInsights