ความแตกต่างระหว่าง DHI และ FUE ?

มีหลายคนสงสัยว่าสรุปแล้ว FUE กับ DHI แตกต่างกันอย่างไร…
จริงๆแล้ว ในปัจจุบันการปลูกผมแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
Follicular unit transplantation (FUT) เป็นการผ่าตัดเอาหนังศีรษะด้านหลังออกมาเป็นแถบ และใช้กล้องจุลทรรศน์ตัดแบ่งรากผมให้เป็นกอ
Follicular unit extraction (FUE) เป็นการย้ายรากผมโดยใช้หัวเจาะขนาดเล็ก เจาะรากผมบริเวณท้ายทอยและดึงออกมาทีละกอ

ซึ่งทางคลินิกของเราใช้วิธีการย้ายรากผมแบบ Follicular unit extraction ค่ะ
หลังจากที่เรานำกราฟออกมาจากบริเวณ Donor area แล้ว
ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปลูกผม (Graft placement) ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกมี 2 แบบ
คีมคีบกราฟ (Forceps) ทางคลินิกตั้งชื่อเทคนิคนี้ว่า “ FUE”
Implanters (Direct hair implantation) ทางคลินิกตั้งชื่อเทคนิคนี้ว่า “DHI”

คำถามคือแล้ว DHI ต่างจาก FUE อย่างไร
ซึ่งคำตอบคือ ไม่ต่างในแง่ของเทคนิคการย้ายรากผมด้านหลังออกมา แต่ต่างกันที่กระบวนการนำกราฟไปปลูก เพราะใช้อุปกรณ์ต่างกัน

นอกจากนั้น เทคนิค DHI ของทางคลินิกมีการเลือกใช้หัวเจาะที่เล็กกว่าและมีการใช้เทคนิคตกแต่งกราฟ ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนกราฟและปลูกได้ความหนาแน่นสูงสุดถึง 60 กราฟ/ตร.ซม. จึงทำให้ผมที่ปลูกดูแน่นและเป็นธรรมชาติ