fbpx

คนสงสัยคำว่า “กราฟ” เป็นชื่อเรียกอะไร?!

กราฟ คือ อะไร

กราฟในที่นี้พูดถึง จำนวนกอผมที่ใช้ปลูกค่ะ ใน 1 กราฟนั้น อาจจะมีเส้นผม 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เส้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละคนแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนมาก มักพบแค่กอละ 2เส้น และ 3เส้นเป็นส่วนใหญ่

การปลูกผมแบบFollicular unit extraction คือการย้ายรากผมทีละกอ(กราฟ) เพื่อนำมาปลูกยังบริเวณที่ต้องการ โดยเทคนิค TripleN จะมีการตกแต่งกราฟให้เป็นต้นเดี่ยวเพื่อทำให้ไรผมเป็นธรรมชาติสูงสุด เนื่องจากขนาดกราฟมีการตกแต่งให้ขนาดเล็กลง จึงปลูกได้ความหนาแน่นสูงและแผลเล็ก ฟื้นตัวไว

 

https://www.facebook.com/kesahairhttps://www.facebook.com/kesahair