ขั้นตอนการทำ Hair PRP

ขั้นตอนการทำ HAIR PRP

1. แพทย์ตรวจสภาพผมและหนังศรีษะก่อนเก็บเลือดต
2. เก็บเลือดจากแขนประมาณ 20-30 ml.
3. นำไปปั่นแยกในเครื่องใช้เวลาประมาณ 30นาที
4. ดึงส่วน PRP ซึ่งเต็มไปด้วย Growth Factor ออกมา เพื่อเตรียมการฉีด
5. ฉีด PRP บริเวณหนังศีรษะที่ต้องการกระตุ้น หรือ บริเวณที่ผมบางลง ลักษณะเหมือนการฉีดยาใต้ผิวหนังจึงไม่เกิดแผลที่บริเวณที่ฉีด
6. หลังฉีด PRP อย่าสม่ำเสมอตามแพทย์แนะนำ ผมจะดกขึ้น ลูกผมไรผมขึ้น รากผมแข็งแรง

การดูแลหลังทำ PRP

งดสระผมหลังทำ 1วัน และไม่ขยี้ นวด หรือเกา ศีรษะแบบรุนแรง รวมไปถึงการเช็ดผมควรทำอย่างเบาๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหนังศีรษะที่อ่อนโยน