การตกแต่งกราฟ

การตกแต่งกราฟเป็นอีก 1 ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการปลูกผมด้วย Implanter (DHI) กราฟทุกตัวที่ได้มาจากด้านหลังจะถูกนำมาตัดแต่งเนื้อเยื่อส่วนเกินออก (Graft trimming) ทำให้กราฟตัวเล็กพอดีกับขนาด Implanter ส่งผลให้ขนาดแผลเล็กและบอบช้ำน้อย และการที่กราฟมีขนาดเล็กพอเหมาะจะทำให้สามารถปลูกชิดกันได้มากขึ้นอีกด้วย

อีกเหตุผลสำคัญที่เราตกแต่งกราฟคือ เพื่อแยกกราฟต้นเดี่ยวออกมา (Graft splitting) ให้ได้จำนวน 1 hairตามที่ต้องการแล้วนำไปปลูกบริเวณไรผมด้านหน้า เพื่อเลียนแบบไรผมให้ดูธรรมชาติมากที่สุด ไม่เช่นนั้นการที่นำกราฟด้านหลังที่เป็นกอใหญ่ เช่น 2-4 hair มาปลูกบริเวณด้านหน้าเลย จะทำให้เกิดลักษณะกระจุกผมคล้ายวิก (Hair plug) เพราะเราทราบดีว่ารากผมของคนไข้เป็นทรัพยากรอันมีค่า คลินิกของเราจึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนและใส่ใจในกราฟทุกตัวค่ะ

**ลิขสิทธิ์บทความ โดยคลินิกเวชกรรมเกศา**