fbpx

คนสงสัยคำว่า “กราฟ” เป็นชื่อเรียกอะไร?!

กราฟ คือ อะไร

กราฟ ในที่นี้พูดถึง จำนวนกอผมที่ใช้ปลูกค่ะ ใน 1 กราฟ นั้น อาจจะมีเส้นผม 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เส้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละคนแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนมาก มักพบแค่กอละ 2 เส้น และ 3 เส้นเป็นส่วนใหญ่

การปลูกผมแบบ Follicular unit extraction คือการย้ายรากผมทีละกอ ( กราฟ ) เพื่อนำมาปลูกยังบริเวณที่ต้องการ โดยเทคนิค NNN จะมีการตกแต่ง กราฟ ให้เป็นต้นเดี่ยวเพื่อทำให้ไรผมเป็นธรรมชาติสูงสุด เนื่องจากขนาด กราฟ มีการตกแต่งให้ขนาดเล็กลง จึงปลูกได้ความหนาแน่นสูงและแผลเล็ก ฟื้นตัวไว

*บทความลิขสิทธิ์ โดย บริษัทเกศากรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด*

บทความแนะนำ : เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเส้นผม

Verified by MonsterInsights